بایگانی ماهانه: مارس 2013

تحقیق مشترک با ایران در مورد کودکان کار

یک موضوع خیلی مهم در اقتصاد توسعه که به شدت مهم و اثرگذار هست، موضوع کودکان کار هست.   طبق آمار رسمی و غیررسمی، نزدیک به سیصد ملیون کودک در جهان کار می کنند. در ایران هم تخمین ها از … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در عمومی | 24 دیدگاه